Skip to main content

Gitara ir po to sekantys reikalai

 Kęstas kasdien groja gitara ir plaukia muzik namuose. Kartais kuri mergina pabrauko stygas, o man kažkaip pirštai su akordais nesusigyvsn. Bet istorija yra tikrai apie Kęsto gitaras ir netyčiom atpažintą Klaptono Tears in heaven kūrinį. Akordai atpažįstami ir gerai skamba, tokie užkabino uždainuoti. Susiradau žodžius, pirma gražiu raštu pati parašiau Ievai, po to kelias kopijas atsispausdinau ir jau dainuojam su merginomis antra dien. Ryte porą kartų, per pietus nepataikiau geru metu grįžti nam9, bet vakare tikrai 10 kartų padainavom. Dainavom, įsirašėm su Ieva savo atlikimą, o po to ir Kęstas prisijungė su akomponavimu gitara. Mūms lengviau su Ieva, kai Klaptonas groja ir dainuoja arba mes pačios sau traukiam. O su gitara tai čia dvigubai viskas sunkiau. Bet Ievos gimtadienio programa sudaryta. Balta alkana pelėd atliks Klaptono Tears in heaven, kaip antras kūrinys bus Trakų pilis, o paskui bus eilėraštis "Tėvelis nupiešė man Vytį".

Trumpai tariant visi mes talentingi, grojam, šokam, dainuojam, pasirodom ir kitomis priemonėmis lavinės ir tobulėjam.

Comments