Skip to main content

Durys į niekur

Dažnokai pradėjau lankytis poliklinikoje ir vienoje iš laiptinių aikštelių akį patraukė durys. 6 iš sovietmečio užsilikusios rudimentinės durys, pirmame "aukšte" esančios trejos durys visai logiškos - gali rakandus pasidėti ar šiaip kokią erdve atskirti, bet įdomios antrame "aukšte" esančios trejos durys.
Laiptinės aikštelėje 2 aukštų durys
Antro "aukšto" durys ir rankenas turi, ir atrodo, kaip varstomos. Gaila, kad nemačiau žmogaus įlendančio į tas antro aukšto duris ir ką jis ten galėtų laikyti? Jau matau vaizdą:
   - atsineši kopėčias
   - užlipi kopėčiomis
   - kažką paimi, kažką padedi
   - nulipi nuo kopėčių
   - nusineši kopėčias
ORIGINALUS būdas išnaudoti erdvę laiptinėje esančią aikštelę.

Comments