Skip to main content

Kultūringas penktadienis

 Na... penktadienį trys damen išsiruošė į Kultūrą, labai kultūringai aptarė aktualijas. Visos trys damen turėjo aktualių aktualijų, visos aktualijos buvo nulietos gurkšneliu alaus ir aktualijos buvo iškeistos į šiaip plepalus, nes kiek tų aktualijų galima beklausyti:

- Bubo aktualijos prasideda P raide ir, žinoma, Č

- Ilonos aktualija parsideda D raide arba P. Bet dar minimum teks laukti iki sausio, bet šiaip ta D tema kurį jau laiką labai suintensyvėjusi ir jau pilnas kibiras jos.

- Mano aktualijos įvairialypės ir neišreikšta viena aktualija. Nei tai mergos, nei tai kaimas, bei tai namai, darbai ar kitos veiklos. Daug gi pas mane vyksta, kaip visada.

Asta skaito kultūringas aktualijas
Asta skaito kultūringas aktualijas


Comments