Skip to main content

Užderėjo obuolių...

 Tris obuolius užaugino obelis, vienas mažesnis buvo, kitas gal šiek tiek didesnis...

Mini obuoliaii užaugo
Mini obuoliaii užaugo


Comments