Skip to main content

Mokomės daugybos lentelę

Prieš atostogas buvo tėvų susirinkimas ir mokytoja prašė per atostogas mokytis daugybos lentelę. Einant atostogoms į pabaigą susizgribau, kad ne per daugiausiai prisilietėm prie tų matematikos pradmenų. 

Vakar buvo pirmas rimtesnis užėjimas, bet Ieva paėmė ir išbraukė daugybą iš 7, 9, nes nesimokė. Nesimokė, tai reikia išmokti. 

Šiandien ryte vėl ėmėsi braukymo sudėtingesnių dalykų, o kiti uždavinukai įtartinai buvo be klaidų. Gudras vaikas rado lapą sąsiuvinyje, kur buvo parašyta daugyba iš 3 ir 4. Taigi, buvo užfiksuotas antrokės nusirašinėjimas. Nusirašė, tai nusirašė. Nereikia žlugdyti talento, tad buvo užskaityta teisingi atsakymai. 

O vakare pardaviau savo dūšelę Ievai, o jeigu tiksliau... Jeigu iš 10 eilučių bus 0 ar 1 klaida, tuomet šią naktį miegosiu su Ieva.

Skuba Ieva, gražu žiūrėti, kaip lanksto pirštus ir skaičiuoja. Tiesa, paskui pradėjo vartyti puslapius ir ieškoti prieš tai spręstų uždavinių, paskui daugybos lentelių. Mokinė dar neaplenkė mokytojos, nes aš išplėšiau tuos 2 sąsiuvinio lapus ir nebuvo iš kur nusirašyti.

Pirmas eilutes užrašiau lengvesnes, tai ėjo kaip iš pypkės ir lėkė iš karto pas mane, ar gerai suskaičiavo. Paskui uždavinukai pasunkėjo, bet užsispyrimo užteko. Pabaigus man jau širdis kulnuose buvo, kad reiks miegoti su Ieva ir bus naktis su prastu miegu. Bet mano laimei buvo užfiksuotos 3 klaidos iš 10 ir aš išnešiau sveiką kailį.

Bet čia istorija dar nesibaigė ir mažoji mano matemetikė neatlyžo. Prasidėjo derybų pamokos ir sukirtom rankomis dėl antro šanso. Už 9 uždavinukus ir 1 ar 0 klaidų bus tas pats prizas - miegojimas kartu. Šį kartą pabyra ašaros skruostais, bet noras yra baisiai didelis. Pabyra tie perlai, bet ir vėl susikaupimas, vėl pirštai minkomi ir kitas puslapis tarnauja kaip juodraštis.

Aš siūlau planą, kad rytoj tos pačios taisyklės galios ir rytoj gal miegosim kartu, jeigu šiandien jau "kiek galima“," mes niekada nemiegosim kartu" ir t.t.

Antru šansu neišnešiau sveiko kailio, o Ieva spirga iš džiaugsmo ir laksto po namus... Kiek nedaug reikia iki laimės: šiokio tokio iššūkio, nelengvos kelionės, užsispyrimo ir užtarnautos sėkmės. 

Nesėkmė

Nesėkmės juodraštis


Sėkmė

Sėkmės juodraštis
Comments