Skip to main content

Reklama ir pagrindiniai žmogaus poreikiai

Skaitinėju ir patiko straipnyje išsakytos mintys, kaip parduoti produktą, o tiksliau, kad sumažinti reklamos išlaidas. Keli paprasti patarimai, kad reklama turėtų būti nukreipta į pagrindinių žmogaus poreikių tenkinimą:
   Viršenybė - poreikis įsigyti daiktus, laimėti ir būti tokiam kaip kaimynui (Keep up with the Jones')
   Draugystė - poreikis būti grupės dalimi, draugu; socialinis pritarimas
   Laisvė - poreikis nejusti skausmo, grėsmės ir baimės; pasirinkimo laisvė
   Išlikimas - poreikis gintis ir apsaugoti kas yra tavo
   Džiaugsmas - poreikis patirti malonumą ir komfortą

Reziumė - tenkinant pagrindinius žmogaus poreikius galima sutauputi 50% reklamos išlaidų, mažinant akcentą prekiniam ženklui. Reklama būtų efektyvesnė, jeigu nustotų kalbėti apie save (produkto gamintoją ar paslaugos teikėją-reklamuotoją) ir pradėtų kalbėti apie klientų poreikius. Source

Šiame straipsnyje nekalbama apie pagrindinius žmogaus gyvybei palaikyti reikalingus dalykus: šiluma, maistas, miegas, oras ir kt. Begalvodama apie tuos pačius, pačius pagrindinius dalykus prisiminiau Maslow piramidę, kurią girdėjau paskaitų metu. Liko tik pavadinimas, o daugiau... galima atgaminti ir pasiskaityti wiki.
Maslow poreikių piramidė. Source
Kai užkabina kuri nors tema, tai tada ne vieną tinklapį praverčiu beskaitydama ir vis lįstama gilyn, gilyn. Patiko 9x4 poreikių matrica ir fundamentalūs žmogaus poreikiai, jų apibūdinimas. Wiki.

Comments