Skip to main content

Šiandien užklausiau vaikų apie ateitį

Užklausiau abiejų vaikų, kas nori braižyti užaugus ir norės būti architektais. Abi mergos kaip stirnos pašoko prie stalo, priemonių ir ėmė piešti tvartą. Ieva pasičiupo Kęsto eskizavimo, piešimo flomasterį ir puikiai įniko į braižymą. Pora eskizų iš karto gimė ant popieriaus. Pirmiausiai nupiešė objektus, o paskui juos raizgė, gražino ir detales deliojo į vietas.


Ievos tvartas V1

Ievos tvartas V2

Rytės tvartas irgi vertas dėmesio, tiesa, kur tas piešinys pradingo... Gal atsiras, gal dar gyvas, nes toks visiškai kitokio stilio, su visai kitomis linijomis ir polėkiu.


Comments