Skip to main content

Miškų būklė iš kosmoso

Paskaičiau šiandien įdomų straipsnelį apie Google ir Maryland universiteto projektą - miškų būklės vizualizaciją. Galvojau, kad bus daugiau raudonų taškų, kur miškų mažėja, bet nėra jau taip blogai. Tiesa, padidinus žemėlapius raudonuoja plotai mūsų žemelėje.

Legenda:
     Miško praradimas 2000–2012
     Miško pieaugis 2000–2012
     Kartu ir praradimas, ir prieaugis
     Miško mastas

Miškų būklė Lietuvoje 2000-2012. Raudonas dryžis - prieš kelis metus daug miško paguldęs viesulas

Miškų būklė visuose žemynuose 2000-2012. Mažėjančių miškų matyti Šiaurės Amerikoje, Azijoje.


Comments