Skip to main content

Nauja aistra ARKLIAI

 Kai užsikrečia Ieva, tai visa širdimi. Pirmas užėjimas buvo gimnastika, antras užėjimas - dziudo, o dabar - žirgai, arkliai.

Stipriausiai mostelėjo arkliai, šią savaitę porą kartų važiavom į žirgyną pasižiūrėti vakare, paskui Facebooke ir Google pasėdėjom.

Tai mūsų radare aplink Kauną ir Ukmergę yra 3 žirgynai:

Žiegždrių žirgynas auginantis žemaitukus - Kęsto klasiokės ir jo tėvo žirgynas

Kauno Marvelės žirgynas ir klubas Rodeo, turintis trenerę Rimą

Ukmergės rajone Radiškyje įsikūręs JK Vėjai laukuose žirgynas. Pastarasis savaitgaliais baisiai užsiėmęs, nes važinėja po varžybas

Na, ir geriausias, patogiausias žirgynas yra Baleliuose, su diedulio kumele - Soske. Soskė gyveno ir mūsų tvarte, tai rimti sentimentai. Dar prisimenu, kad Soskė nugraužė mano languotą užuolaidą ir nuo to ji tik mielesnė. Soskei šį savaitgalį diedulis su Ieva susiveikė balną, balnas turtbūt skirtas ristūnuo buvo, kad per Soskės pilvą visai nesusisegė, tai teks man savo odos gamybos žinias prisiminti ir pailginti diržus ir praitaikyti kilpų diržus.

Žirgams aistra yra didžiulė, prilyginčiau šį reikalą pirmai meilei.

Šeštadienį Ieva du kartus jodinėjo, o sekmadienį nuo pat ryto pradėjo kvaršinti galvą dieduliui ir prašyti Soskės. Soskė pasirodo buvo kaiminystėje ir bulves vagojo, tai nukūrė vaikas pas Soskę ir vagojo bulves, o paskui parjojo be balno pas mus ir jodinėjo po visą kiemą. Rimtas reikalas tie arkliai, nesvarbu, kad be balno, kad nuo arklio susimurzini, kad kojas skaudės.

Svarbu, kad atsisveikinant širdį suspaudžia ir spaudžia tą širdelę visu keliu namo link Kauno.Comments